Důkladnou kontrolu provedli společně s inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Zkontrolováno bylo zhruba v průběhu hodiny v areálu celého výrobního závodu za pomoci mobilního lustračního zařízení celkem 39 osob, z nichž bylo 12 cizí státní příslušnosti.

Čtyři cizinci nepředložili potřebné dokumenty opravňující k výkonu zaměstnání v České republice, ve dvou případech navíc překročili dobu pobytu na území. Při kontrole policisté dále zjistili, že jeden z cizinců se na území republiky pravděpodobně zdržuje nad dobu povolenou zákonem, tedy neoprávněně. Muž byl v souladu se zákonem zajištěn a převezen na služebnu policie, kde s ním byly provedeny nezbytné úkony včetně sejmutí daktyloskopických otisků prstů a vyfotografování.

Se všemi cizinci, kteří byli neoprávněně v České republice zaměstnáni a neoprávněně zde pobývali, bylo následně zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění, což znamená, že jim bude vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, kdy jim bude zakázán vstup na území Evropské unie a stanovena lhůta na vycestování z území České republiky. V případě, že tak v dané lhůtě neučiní, vystavují se trestnímu stíhání pro přečin maření úředního rozhodnutí a vykázání.

„Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje provádí podobné kontroly průběžně a namátkově a v nich hodlá i nadále pokračovat, a to i v lokalitách, firmách a výrobních podnicích napříč celým krajem. Důraz bude i nadále kladen nejen na kontrolu cizinců ve výrobních závodech, ale také na kontrolu ubytovacích zařízeních a plnění povinností ze strany ubytovatelů,“ uvedla mluvčí krajských policistů Magdaléna Vlčková.