Důvodem je zničení části přírody, včetně rostlin, zvláště chráněného hořce tolitovitého v Horních Mísečkách v Krkonošském národním parku. Porušení zákona se firma dopustila při stavbě horských apartmánů.

Inspektoři ČIŽP zjistili, že pracovníci vykonávající stavební práce pro společnost CONMACO MÍSEČKY navezli zeminu ze stavby i mimo místa, vymezená Správou Krkonošského národního parku. „Povoleno bylo navážet zeminu na plochu cca 2000 metrů čtverečních, skutečný rozsah navážky však byl dva a půl krát větší, tedy přes 5000 metrů čtverečních. Pod nepovolenou navážkou o mocnosti až 10 metrů skončily nejen zákonem chráněné hořce, které má mimochodem KRNAP ve svém znaku, ale poškozena byla také louka s mokřadem a kořeny desítek smrků na okraji sousedního lesa,“ upřesnil Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Vedle uložené pokuty musí firma zjednat také nápravu. „Protiprávně vytvořenou navážku musí sankcionovaná společnost odstranit do konce června 2018. Naši inspektoři budou lokalitu dál pečlivě monitorovat. Nelze tolerovat, aby developeři, kteří získali povolení stavět v horách, nerespektovali nastavené podmínky a svou činnost prováděli na úkor těch nejcennějších přírodních lokalit, jakými národní parky jsou,“ zdůraznil Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.

Společnost CONMACO MÍSEČKY s.r.o. se proti rozhodnutí odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo v celém rozsahu. Představitelé developerské firmy se nechtěli k situaci vyjádřit.