Žádný jiný přestupek, na něž se zaměřují celníci, není v jejich podání tak častý jako právě tento.

„V této oblasti celníci evidují čtyřicet čtyři případů, za něž vybrali na kaucích od dopravců 672 tisíc korun," prozradila Martina Kolinská, tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Co se kontroluje
Celníci mají u přepravců 
v rámci nákladní dopravy kontrolovat dodržování přestávek řidičů či přepravu nebezpečných věcí.

Penzum přestupků a suma vybraná na pokutách je částí celkové statistiky, jež vyšla z kontrol provedených celníky u zahraničních přepravců v Královéhradeckém kraji od začátku roku.

Zatím jich bylo sto padesát. Ve čtyřiašedesáti  případech zjistili nedodržení předpisů a uložili kauce nebo správní poplatek ve výši více než jednoho milionu korun (1 032 000).

„Zbývající částka ve výši 360 000 korun dopadá na absenci mezinárodních přepravních povolení (12 případů) a nedodržení podmínek úmluvy o přepravě nebezpečných nákladů (ADR)," ozřejmila mluvčí Kolinská.

Zjištěná porušení celníci předávají krajskému úřadu , který je řeší v rámci správního řízení. Kauce jsou ukládány jako jistota pro případy, že by se  dopravce vyhýbal řízení.  Výše kauce ve většině případů pokrývá pokutu uloženou správním orgánem.