Čím dál tím méně přistupují policisté k vykázání v případech domácího násilí. Oběti se tak raději snaží pomoci si samy a na muže zákona příliš nespoléhají. Tyto závěry vyplývají ze statistiky hradeckého intervenčního centra za uplynulý rok.

Napadené osoby se na centrum obracejí mnohem častěji z vlastní iniciativy. Nasvědčují tomu také výsledky z letošního prvního čtvrtletí, kdy přišlo o šest obětí více než za stejnou dobu vloni.

„Těžko říci, proč k tomuto poklesu, potažmo nárůstu, dochází. Je pravda, že oproti roku 2007, kdy vešel v platnost zákon upravující domácí násilí, vloni počet vykázání výrazně klesl,“ říká komisařka Marcela Bartošová. Poznamenala, že případů domácího násilí na Hradecku však zůstává přibližně stejný počet. O vykázání rozhoduje policista podle situace. Musí ji objektivně posoudit na základě dotazníku SARA, který s ohroženou obětí vyplňuje, ale také podle dalších informací, jež na místě zjistí.

Otázkou tak zůstává, zda za klesajícím počtem zásahů ze strany mužů zákona nestojí například nedostatečná zkušenost. To připouští i Marcela Bartošová. „Byla bych pro větší osvětu policistů. Přece jen problematika domácího násilí je jednou z činností, které mají ve své pravomoci.“

Intervenční centrum přičítá vzrůstající počet svých klientů přicházejících rovnou z ulice také zlepšující se znalosti možností řešení. „Oběti nás kontaktují na základě vlastní iniciativy a potřeby prostřednictvím buď telefonu, faxu, emailové help linky nebo prostřednictvím osobní návštěvy,“ popisuje možné situace pracovnice centra Vendula Brožová.

Samo intervenční centrum pořádá školení pro laiky a odborníky, mezi nimiž bývají také policisté či strážníci. „Pokud vím, chystá se školení přímo z iniciativy policie,“ doplnila Bartošová.

V celorepublikové statistice patří Královéhradecký kraj k oblastem s nejnižším počtem provedených vykázání. Klientů intervenčního centra však naopak rok od roku přibývá.