Ruce na volant - Pardubicko 4. července 2007

Řidiči při ní po dopravní kontrole provedené dopravními policisty obdrželi od policistek z Preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Policie České republiky Pardubice DVD s dopravní tématikou, zdůrazňující nutnost plně se věnovat řízení vozidla, aby se vyhnuli dopravním nehodám, způsobeným aktivitami, které za volant nepatří. Jedná se o například telefonování, výměnu CD nosičů v přehrávači a podobně. Policisté řidiče zastavovali na dvou stanovištích. První stanoviště bylo v dopoledních hodinách na silnici I/37 za nadjezdem u Doubravic ve směru od Hradce Králové do Pardubic. Druhé stanoviště potom v odpoledních hodinách v obci Staré Čivice. Policisté celkem zkontrolovali dvě desítky vozidel. Čtyři řidiči dostali od policistů pokuty v celkové výši 1.600 korun. Ve třech případech se jednalo o nedodržení povinnosti svítit, čtvrtý řidič navíc neměl u sebe řidičský průkaz a měl rozbité čelní sklo ve výhledu. Všichni zkontrolovaní řidiči obdrželi preventivní DVD.
Dana Hejkalová, vrchní inspektor