Celou akci měli pod dohledem dopravní policisté, kteří se zaměřili hlavně na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dvě desítky policistů kontrolovaly dodržování rychlosti jízdy nejen v Hradci Králové, ale i na příjezdových komunikacích do města. Dále se zaměřily na požívání alkoholu a drog za volantem, na důslednou kontrolu technického stavu vozidel, nesprávný způsob jízdy, dodržování používání bezpečnostních pásů, držení hovorového zařízení za jízdy a na další obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní policisté zkontrolovali 160 vozidel, odhalili celkem 47 různých přestupků v dopravě, za které v příkazním řízení řidičům uložili pokuty za téměř 40 tisíc korun. Tři přestupky, z čehož bylo ve dvou případech zjištění u řidičů ovlivnění omamnými látkami, oznámili správnímu orgánu.

Policisté se stále intenzivně věnují dohledu nad bezpečností silničního provozu. Cílí na nezodpovědné řidiče, kteří usedají za volant svých vozidel pod vlivem alkoholu či drog, dále samozřejmě i na ty řidiče, kteří porušují rychlostní limity, anebo nedodržují jakákoliv další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tito řidiči jsou hrozbou, nejenom pro ostatní účastníky silničního provozu, ale i pro sebe samotné. Na silnicích se neustále objevuje velké množství nezodpovědných a neukázněných řidičů, jejichž jednání by v důsledku mohlo mít fatální následky.