Jak zjistili pracovníci České inspekce životního prostředí, společnost vypouštěla nedostatečně vyčištěné odpadní vody do říčky Čistá a porušila tím vodní zákon.

Letos v květnu provedená kontrola prokázala, že z čistírny odpadních vod v areálu závodu vytékají vizuálně značně znečištěné odpadní vody.

Z odebraných vzorků se potvrdilo, že v ukazateli biologické spotřeby kyslíku byly povolené hodnoty překročeny více než dvacetinásobně, v hodnotách chemické spotřeby kyslíku a nerozpuštěných látek více než pětinásobně.