Každoročně hasiči vyjíždí k řadě požárů, které jsou typické právě pro období Vánoc a konec roku. Je tu několik rad od hasičů, jak si nepokazit nejkrásnější chvíle v roce.

Neodmyslitelným symbolem Vánoc je rozsvícený vánoční stromek. Pokud se rozhodneme ozdobit stromeček přírodními svíčkami, neměly by být v dosahu hořlavé části stromečku. Zapálené svíčky, ať již na vánočním stromku, adventním věnci nebo jinde, nesmíme nechat během hoření bez dozoru! Samozřejmostí je uchycení stromku do stabilního držáku nebo stojanu, aby nedošlo k jeho převrácení.

Při použití elektrických žárovkových svíček by měla být používána zařízení, která se prodávají v běžné prodejní síti a jsou schválená státní zkušebnou.

Oslava Silvestra bývá spojena s bujarým veselím, které někdy může skončit tragédií. Statistiky a dokumentované případy zranění, někdy i smrti, pravidelně varují a vybízejí k opatrnosti zejména při manipulaci se světlicemi, dělbuchy a ohňostroji. Opět je na místě zvýšená opatrnost v manipulaci s nimi. Na Silvestra většinou využíváme prostředky, které se aktivují - odpalují na otevřeném prostranství. Je celá řada výrobků s různými efekty. Převládají výrobky s efekty světelnými a zvukovými.

 

  •  
  •  
  • Je třeba dbát na to, aby výrobky byly průmyslově vyráběné ( nepoužívat podomácku zhotovené, neschválené výrobky).
  • Vyvarovat bychom se měli používání neschválených, podomácku vyrobených pyrotechnických efektů.
  • Průmyslově vyráběná zábavná pyrotechnika by se měla používat v souladu s návodem.
  • Prodej této zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška báňského úřadu 174/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
  •  

 

Prodej a používání pyrotechnických předmětů

Pyrotechnické předměty třídy I mohou být prodávány osobám mladším 18 let,
Pyrotechnické předměty třídy II mohou být prodávány jen osobám starším 18 let,
Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů,
Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I !

S pyrotechnickými předměty bychom nikdy neměli manipulovat pod vlivem alkoholu nebo látek ovlivňujících naši pozornost (léky, návykové látky - drogy). V žádném případě by s těmito výrobky neměly manipulovat děti, a to ani pod dohledem dospělých osob.

Opatrně bychom měli také zacházet s různými dělbuchy a petardami, které sice z hlediska hoření neznamenají zvýšené riziko, ale díky svým, mnohdy značným, zvukovým efektům mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch osoby, která s nimi manipuluje nebo dalších osob, které se vyskytují poblíž.

Pozor také na naše zvířecí miláčky. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Někdy může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky.

Jen při rozumném přístupu a snižování rizik vyplývajících z nástrah kolem oslav na konci roku prožijeme klidné svátky ve zdraví a pohodě.por. Bc. Martina Žahourková, mluvčí HZS

Ssi=true;