Související články naleznete vpravo…

Dodatek uzavřelo město s tehdejší firmou Atol v roce 2007 v jednacím řízení bez uveřejnění. Na základě toho měl Atol zajišťovat odtah neoprávněně zaparkovaných vozidel, jejich uložení a výdej.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) město porušilo zákon, když nevybralo koncesionáře v řádném koncesním řízení. „Zadavatel je dle koncesního zákona povinen užít koncesní řízení, pokud předpokládaný příjem koncesionáře za celou dobu trvání smlouvy přesáhne 20 milionů korun. Zadavatel vyčíslil tento příjem přibližně na devět milionů korun. Úřad provedl na základě dostupných údajů o příjmech z odtahů v letech 2003 až 2007 vlastní výpočet předpokládaných příjmů. Dospěl k závěru, že výnosy by za 30 let trvání smlouvy měly činit přibližně 20 405 000 korun,“ uvedl ředitel ÚOHS Petr Rafaj.

Hradec Králové pokutu zaplatí, nicméně s rozhodnutím nesouhlasí. „Budeme se odvolávat ke Krajskému soudu v Brně. Podáme správní žalobu,“ prohlásila mluvčí Magdaléna Vlčková.

Před měsícem byla pravomocně potvrzena také pokuta 1,5 milionu korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Toho se měl Hradec Králové dopustit uzavřením koncesní smlouvy na parkovací systém.