Státní zástupce muže viní, že před dvěma lety u obce Ledce nabídl dívce cigarety a vylákal ji do přírody. Tam ji však povalil, a ačkoli se mu bránila a plakala, znásilnil ji.

Dívka se bála reakce příbuzných

Podle žalobce muž musel vědět, že oběti ještě nebylo  patnáct let. Děvče pak trpělo posttraumatickou stresovou poruchou, špatně spalo, bylo emočně labilní, mělo potíže s koncentrací a přehnané úlekové reakce.

Navíc se doma bálo o znásilnění říci, protože matka žije v registrovaném partnerském svazku s tetou obžalovaného. Teprve po nějaké době se dívka svěřila babičce, a ta vše oznámila policii.

Mladík svou vinu od začátku odmítá. Prohlásil, že ho děvče svádělo, k ničemu však nedošlo. Uražená dívka ho prý obvinila z trestného činu, aby se mu pomstila.

Soud: Poškozená si nic nevymyslela

Krajský soud už v případu jednou rozsudek vynesl a muži udělil pětiletý trest. Vrchní soud však případ vrátil do Hradce Králové. Zdejšímu soudu uložil, aby nechal vypracovat nový znalecký posudek k dívčinu poranění a aby dívku vyslechl, protože u předešlého hlavního líčení byla její výpověď přehrána ze záznamu.

Dívka tedy byla vyslechnuta. „Důkazní situace se však nezměnila, naopak se potvrdilo to, co svědčí o vině obžalovaného," řekl ve středu předseda senátu Luboš Sovák. Dodal, že senát při dívčině výpovědi neshledal žádné projevy toho, že by si něco vymyslela. „S ohledem na její věk a intelekt by toho ani nebyla schopna," podotkl předseda senátu. Připomněl, že posttraumatická porucha v nejtěžší formě u dívky přetrvávala několik měsíců. Děvče mimo jiné nechodilo ven a nestýkalo se s kamarády.

Soud udělil muži trest při spodní hranici trestní sazby, protože dosud  žil řádným životem. Zamítl však jeho žádost o propuštění z vazby, protože vzhledem k blízkým příbuzenským vztahům hrozí nebezpečí, že by mohl čin opakovat.

Rozsudek není pravomocný, protože obě strany si ponechaly lhůtu k podání odvolání.