Soudy dříve rozhodly, že klášter nepatří kraji, ale opět státu. Změna vlastnictví z kraje na stát měla umožnit řádu kapucínů žádat o vydání areálu v církevních restitucích. Podle Nejvyššího soudu ale nelze církevní restituce vztahovat na krajský majetek, což je ovšem nyní precedentem i pro další spory.

Spor se tak vrací na začátek a je otázkou, zda v něm kapucíni budou pokračovat. Ti chtěli klášter bezúplatně převést na město.