Jaroslav Novák celou dobu tvrdí, že si z celého incidentu nic nepamatuje. V tu dobu měl prý epileptický záchvat.

U hradeckého okresního soudu si za svůj čin na konci května Novák vyslechl šestiletý trest. Tento verdikt však ani jedné ze stran nevyhovoval, a proto se proti němu  odvolaly.

Odvolání v polovině července na neveřejném zasedání posuzoval hradecký krajský soud. Při tomto jednání soud rozhodl o zrušení rozsudku v celém rozsahu a jeho vrácení věci soudu prvního stupně.

„O zrušení rozsudku soudu prvního stupně bylo rozhodnuto zejména z toho důvodu, že tento soud nezahrnul do právní kvalifikace veškeré protiprávní jednání obžalovaného ve vztahu k dalším poškozeným. Odvolací soud proto stanovil soudu prvního stupně povinnost dokazování doplnit o znalecké posudky týkající se charakteru újmy na zdraví poškozených a v návaznosti na provedené dokazování upravit skutkové jednání obžalovaného a stanovit nově jeho právní kvalifikaci tak, aby skutek byl posouzen podle všech ustanovení trestního zákoníku," stojí v odůvodnění  krajského soudu.

Okresní soud by se rovněž měl zabývat i mírou spoluzavinění  spolujezdce, který při jízdě sice porušil povinnost podle  zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, nicméně tato skutečnost příčinou dopravní nehody nebyla, a spoluvina spolujezdce proto bude mít dopad na výši náhrady škody.