Hlavně pak statistika dopravních nehod s fatálními následky je oproti roku předcházejícímu „veselejší“. Zatímco v roce 2019 zemřelo na silnicích 48 lidí, tak v loňském roce čítá tato kolonka „pouze“ 25 obětí. K nejtragičtější nehodě došlo na konci května u Černožic, kde při předjíždění v úseku mezi Semonicemi a motelem Arkus narazil se svým vozem šestadvacetiletý řidič do protijedoucího auta. Sám viník, stejně jako dva lidé z protijedoucího auta, zemřel na místě. S dvojicí v autě cestovalo i čtyřleté dítě, které skončilo s vážnými zraněními v nemocnici.

Co se pak týče statistik ostatních trestných činů, tak královéhradečtí policisté by se v pomyslném žebříčku úbytu kriminality mohli zařadit na druhé místo hned za Prahu, kde kriminalita v loňském roce klesla o 23,7 procent. V Královéhradeckém kraji pak bylo o 18,8 méně zločinů než v roce 2019. Kromě krádeží tu byl i pokles u té nejvážnější kriminality - vražd.

Zatímco v roce 2019 jich kriminalisté řešili 9, tak v minulém roce vyjížděli kriminalisté k 5 vraždám a jejich pokusům. A všechny objasnila.

„Největší procentuální pokles se týká nejzávažnějších trestných činů, kdy v roce 2019 jsme v našem kraji evidovali celkem 9 vražd, ať se už jednalo o pokus či dokonaný trestný čin, ve srovnání s tím jsme vloni evidovali jen 5 vražd, přičemž pouze v jednom případu šlo o dokonaný trestný čin. Velký pokles jsme však zaznamenali i v drobné kriminalitě u kapesních krádeží, kdy v roce 2019 jsme evidovali 73 skutků a vloni pouze 26. Největší nárůst objasněnosti jsme meziročně zaznamenali u krádeží kapesních či krádeží věcí z aut, ale také u loupeží či krádeží dvoustopých vozidel,“ uvedl náměstek krajského policejního ředitele Jiří Karásek.