(pokračování příběhu): Pochází ze čtyř sourozenců, z celkově neutěšených rodinných poměrů, základního vzdělání, nedoučil se. V minulosti byl sedmkrát soudně trestán pro majetkovou a násilnou trestnou činnost, dvakrát dokonce pro sexuální delikty, kdy se v mládí dopustil opakované agrese proti starším ženám.

Pro zjištěnou sexuální deviaci byl léčen a podrobil se též v této souvislosti chirurgickému zákroku. Kromě dalších skutečností, zapadajících do profilu, bylo zjištěno, že se zajímá o střelné zbraně, inklinuje k jejich ilegálnímu držení, v minulosti pytlačil.

S manželkou zavražděného se začal tajně scházet v přírodě mezi obcemi, stal se na ní více závislým. Z pozdější výpovědi paní Vladimíry též vyplynulo, že s ní denně chtěl trávit společné chvíle a žádal od ní některou z osobních věcí, např. kapesník, aby mu ji stále něco připomínalo. Začali snít o společné budoucnosti a zároveň přemýšlet, jak problém vyřešit – pravděpodobně za každou cenu.

V kritický den se na schůzce s Milanem Vlaďka dlouho nezdržela. Z údajné obavy před manželem, který v té době oslavoval své narozeniny v místním hostinci, spěchala raději domů. „To jsem sem nemusel chodit," reagoval na situaci naštvaně Milan a zapálil si cigaretu.

Mezitím, co nervózně kouřil, usilovně přemýšlel. Když Vlaďka vzápětí odešla, rozhodl se, že si to z se svým sokem j ednou pro vždy vyřídí.

Z domova si vzal svoji nelegálně drženou malorážku se zaměřovacím dalekohledem a vrátil se do míst, kterými se měl vracet z hostince pan František.

„Malorážka byla funkční, protože jsem si ji sám vyzkoušel střelbou do plechovky," vypověděl později do policejního protokolu.   (pokračování příště)

Lenka Burýšková