Lidské tělo pohřbené na dno Sečské přehrady. Případ, který otřásl před několika lety širokou veřejností.

Svojí zdánlivou rafinovaností se podobá tzv. orlickým vraždám, jejichž vrazi se svých obětí zbavovali podobným způsobem.

Jací lidé jsou schopni takových hrůzných činů? Do jaké míry lze pochopit pohnutky jejich jednání? Jaký mají motiv? Vraťme se nyní společně o pár let nazpátek. Nás příběh, odehrávající se na Královéhradecku, začíná zdánlivě nevinně. Během jedné listopadové noci roku 1992 se změnil však doslova v horor…

Se svým budoucím manželem se seznámila Lenka ve vlaku před šestnácti lety jako studentka gymnázia. Vyměnili si tehdy adresy a za půl roku byla svatba. Již od samého počátku manželství však mezi nimi docházelo k častým neshodám, kterým předcházelo Stanislavovo pravidelné požívání alkoholických nápojů. Výjimkou prý nebyly ani neustále se opakující fyzické útoky vůči těhotné Lence a později i malému Davídkovi, doprovázené agresivním chováním podnapilého manžela.

Rodiče obou zúčastněných nechtěli mladým do sporů zasahovat, proto Lenka po jedné z hádek utekla i s dítětem k babičce. Standa tehdy celou situaci řešil pokusem o sebevraždu. Po čtyřletém soužití, doprovázeném neustálými konflikty, podala Lenka návrh k soudu na rozvod, s čímž manžel ale nesouhlasil. U soudu uvedl, že se změní.

Opak byl však pravdou.   (pokračování příště)

Lenka Burýšková