Z psychologického i sociologického hlediska je agrese velmi běžným pojmem, který v sobě mimo jiné zahrnuje útočnost či výbojnost v jednání vůči určitému objektu, útok na překážku na cestě k uspokojení potřeby.

Jsou rozlišovány čtyři stupně agrese: 1. bez vnějších projevů, (probíhá pouze v myšlení), 2. projevující se navenek, (např. nadávkou či hrubým slovem), 3. destrukce, (projeví se např. rozbíjením předmětů), 4. přímé fyzické napadení druhé osoby.

Je nepochybné, že ve spojení s alkoholem agrese získává podobu čtvrtého stupně a následky pak mohou nabrat až tragických rozměrů, třeba jako v následujícím příběhu.

V říjnu roku 1997 zazvonil krátce před polednem na policejní služebně ve Vrchlabí telefon. Mužský hlas rozrušeně oznamoval, že při náhodném projíždění volného úseku v nedaleké obci, kam přijel za svým šéfem, spatřil na louce nehybné tělo ženy. Službu konající policista ihned vyrozuměl kolegy a na místo vyslal policejní hlídku.

Teplota se tehdy pohybovala kolem bodu mrazu a drobně sněžilo. Představa, že by si někdo v tomhle počasí jen tak lehl na louku, byla těžko pravděpodobná. Jak se záhy ukázalo, domněnky policistů se potvrdily.

Tělo 29leté ženy, ležící kousek od cesty mezi ploty rodinných domů, nejevilo známky života. Žena byla oblečena do elastických kalhot a flaušového kabátu, který měla vyhrnutý k pasu. Nohy byly obuty do vysokých kozaček. Namrzlá, podupaná tráva v prostoru okolo těla byla silně znečištěna krví. Oběť ležela na boku levou tváří k zemi. Opuchlý, zakrvácený obličej s tržnými ranami, které bylo možno spatřit i ve vlasaté části hlavy, napovídal mnohé o způsobu útoku.   (pokračování příště)

Lenka Burýšková