(pokračování příběhu): Teď seděl v křesle na chodbě městského úřadu, držel v ruce granát, pokuřoval a diskutoval s policisty. Trval na tom, že v blíže neurčený okamžik spáchá sebevraždu odpálením nálože. Pokud se někdo odváží k němu přiblížit, nebude váhat.

Policejní pyrotechnik identifikoval ruský obranný granát F1. Pavel ho prý získal od sovětských vojáků, když od nás odcházeli. Obranný granát je ničivější než útočný. Zatímco útočný granát vrhá pěšák při zteči, obranný granát hází obránce ze zákopu či krytu. Tlaková vlna a střepiny při jeho explozi ničí a zabíjejí až do vzdálenosti dvou set metrů.

Granát má dvě pojistky – transportní a vrhovou. Závlačka transportní pojistky již byla vytažena (později ji vrátil zpátky), takže pokud by muž povolil sevření dlaně, došlo by k uvolnění vrhové pojistky a do tří sekund k výbuchu.

Zákrok proti sebevrahovi by musel být proveden velmi rychle a riziko usmrcení pachatele i zakročujícího policisty by bylo příliš velké. Nehledě na materiální škody.

Krajský policejní ředitel, který večer do městečka dorazil a převzal velení, proto rozhodl, aby se iniciativy ujali policejní vyjednávači.

Vyjednávači se stávají vybraní policisté a policejní psychologové, kteří absolvují kurs a modelová cvičení pod vedením odborníků z Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky. Jejich úkolem je řešit takové krizové situace, jako jsou především držení rukojmí ozbrojeným pachatelem, ale též například hrozby sebevraždou.

V tomto případě měli tři vyjednávači za úkol přesvědčit muže, aby upustil od svého úmyslu a granát jim odevzdal. Byli instruováni, že pokud pachatel granát hodí či upustí, musí se do dvou až tří sekund skrýt za pevnou překážku.

Pavel se komunikaci s vyjednávači nebránil. „Vy se ke mně nepřibližujte, vy máte určitě výcvik." … „Vy se mi líbíte." … „A vy jste takový pán za bukem, pozorujete mě a analyzujete. Asi nějaký vyjednávač." … „Nesnažte se mě přesvědčit," zhodnotil bystře situaci.

Jako motivaci svého úmyslu spáchat sebevraždu udával nespokojenost s poměry v naší společnosti. Nesouhlasil s bombardováním Jugoslávie, s arogancí úřadů, s porušováním lidských práv, šířením násilí a bezohlednosti, ničením přírody a dalšími jevy. Byl zjevně rád, že může před někým hovořit o svých názorech. S některými by mnozí souhlasili, některé byly více či méně výstřední. Měl na ně bezesporu právo.   (dokončení příště)

Lenka Burýšková