(pokračování příběhu): V podkrovní místnosti pohladil mladíka po vlasech se slovy, že si teď (jako obvykle) vybere, na co má nárok. Josef, notně posílen alkoholem, však jeho sympatie neopětoval a místo toho si došel k servírce vypůjčit nůž „na ukrojení chleba".

V pokoji využil okamžiku, kdy se k němu přítel obrátil zády a nožem zaútočil. Zraněný muž upadl na postel, kde jej poté útočník ubodal. V rozrušení a polekán z toho, co způsobil, popadl klíčky od auta 
a vyběhl ven. Na parkovišti se pokusil nastartovat vůz, což se mu však nepodařilo a proto se dal na útěk. Z jiné restaurace si později přivolal taxi, které jej ještě téže noci odvezlo domů.

Jako motiv jednání pachatele určili později znalci silný zlobný afekt. Vztek, který měl útočník sám na sebe, obrátil pod vlivem alkoholu proti poškozenému. Josef totiž své homosexuální kontakty již od mládí těžce nesl a styděl se za ně.

Přesto je nebyl několik let schopen přerušit. Stával se terčem posměchu spolužáků a jako dospívající se proti jednomu posměváčkovi dopustil násilí, za což stanul až před soudem.

Po zhodnocení všech důkazů jej za vraždu soud odsoudil k jedenácti letům trestu odnětí svobody nepodmíněně.   (konec)

Lenka Burýšková