(pokračování příběhu): Tato skutečnost, jak to v podobných případech zpravidla bývá, změnila osud i několika dalším lidem. Téměř třísetstránkový vyšetřovací spis začíná sdělením obvinění pro trestný čin vraždy. Nezbytnou jeho součástí je i fotodokumentace pořízená na místě činu.

Některé fotografie však jako by do spisu na první pohled ani vůbec nepatřily. Díváme se do zasněžené krajiny, na jejímž obzoru se třpytí zimní slunce. Kdyby nebylo stop ve sněhu, vypadalo by to, že všechno živé usnulo zimním spánkem. Další fotografie zachycuje horský potok, ve kterém se voda líně proplétá mezi zledovatělými kameny. Je lemován vzrostlými stromy, jejichž větve se sklánějí pod tíhou sněhové pokrývky téměř na hladinu. Když se však zadíváme pozorněji, spatříme ve sněhu na strmém břehu červené skvrny. Záběry, které následují, nás postupně vracejí do děsivé reality.

Domek, ve kterém se tragédie odehrála, se nachází kousek u silnice. Na zděné přízemí navazuje první patro, které je až po střechu roubené. Vchodové dveře vedou do verandy, která tvoří zároveň chodbu domu. Když tehdy přijeli policisté na místo, stál před vchodem hlouček lidí. Vstupní kamenné schůdky, pokryté souvislou vrstvou zledovatělého sněhu, byly nasáklé krví. Stopy vedly do chodby, jejíž podlaha byla z části pokryta betonovými dlaždicemi. Zde spatřili pod dekou nehybné lidské tělo. Množství krve, jež se nacházelo nejen na podlaze, ale i na stěnách, vypovídalo o tom, že zde došlo k nejtěžšímu zločinu.

Tělo třiačtyřicetiletého muže, který byl oblečen do zimní bundy a kalhot, leželo na zádech bez jakýchkoliv známek života. Obličej měl celý potřísněn již zaschlou krví, oči doširoka otevřené. Krev bylo možné spatřit i na jeho rukou a oděvu. Při ohledání těla soudním znalcem bylo zjištěno velké množství bodných a bodnořezných ran, které oběť utrpěla při napadení dosud neznámým pachatelem.

Z okolí a místa činu byl pořízen záznam a zajištěno množství stop. Jedním z důležitých úkolů bylo také nasazení služebního psa, který vyhledal a následně sledoval pachovou stopu, na níž našel kapky krve pocházející z místa činu. Pozornost kriminalistů se okamžitě soustředila na nejbližší okruh osob, které se se zavražděným mužem blíže znaly. Podezření, že se pan Jaromír stal obětí pachatele z blízkého okolí, se nakonec potvrdilo. Motiv vraždy byl v tomto případě pro všechny zúčastněné více než politováníhodný.

Paní Petra se vdávala velmi mladá. Z manželství, které bylo zpočátku spokojené, se narodily dvě děti. Po čase však vztah mezi mladými manželi přestal být ideální.   (pokračování příště)

Lenka Burýšková