(pokračování příběhu): Jaromír si rád zašel s kamarády na pivo, Petra se zase nebránila nějaké té známosti. Nakonec se dohodli, že se budou jeden druhému vyhýbat, aby se co nejméně viděli. Zařídí to tak, aby byl vždy doma pouze jeden z nich. Nějakou dobu jim to vyhovovalo, manžel však na svou ženu stále žárlil. Aby byla více doma, zařídil ji v patře jejich domu místnost, kde se věnovala svému podnikání. Neustálé neshody se však mezi oběma partnery stupňovaly. Nakonec vyústily ve fyzické napadení ze strany manžela. Slovo rozvod bylo téměř na denním pořádku. V té době se Petra sblížila se svobodným mladíkem, který bydlel ve stejné vesnici. Nedávno se vrátil z bývalé Jugoslávie, kde sloužil v jednotkách UNPROFOR. V té době byl bez práce a žil z peněz, které si vydělal jako voják. Začali se spolu scházet a zamilovali se do sebe. Vdaná žena u svého milence nacházela útěchu a pochopení, které jí Jirka ochotně a rád poskytoval. Stal se její oporou. Scházeli se v hotelích, jezdili spolu na výlety. Když byl manžel v práci, zvala jej i k sobě domů. Po tříměsíční známosti se dohodli na společném soužití.   (pokračování příště)

Lenka Burýšková