„Během akce policisté zkontrolovali v ubytovacích zařízeních a na stavbách 309 osob, z toho 208 cizinců, převážně Ukrajinců, ale i občanů z Moldávie a Maďarska,“ řekla nám Hana Fidlerová z Oblastního ředitelství SCPP.

Policisté zjistili jeden právní delikt, kdy ubytovatel nevedl řádně domovní knihu, do níž se zapisují ubytovaní cizinci. Dále odhalili 27 přestupků. „Týkaly se například nesplnění zákonem stanovených povinností cizince zejména tím, že cizí státní příslušníci nepředložili cestovní doklad a neměli nahlášenou změnu místa pobytu. Za přestupky policisté uložili 27 blokových pokut v celkové částce 18 800 korun,“ upřesnila Fidlerová.

V rukou policistů skončil i jeden člověk, který byl na seznamu celostátně hledaných osob. „ Během akce bylo devět osob předáno celním orgánům k řešení pro nelegální zaměstnávání,“ dodala Hana Fídlerová z OŘ SCPP.