Kulínský nyní zažádal hradecký soud o odklad nástupu trestu kvůli tomu, že potřebuje stihnout předat nájemní byt. Soud se přitom právě chystal rozhodnout o termínu, kdy by měl do vězení nastoupit. Trestní řád umožňuje nástup výkonu trestu odložit, zpravidla však zhruba o měsíc. Úhrnný trest si má odpykat ve vězení s dozorem. Celkem deset let pak nesmí pracovat s mládeží. Kulínský sboristky zneužíval v letech 1984 až 2004. Stále však tvrdí, že je nevinen. Hradecký soud zahájil první hlavní líčení s Kulínským již v červenci 2006, dvakrát byl však osvobozen. (zprav)