„Přála si porod bez nadbytečných zásahů," vysvětlila na webové stránce Ligy lidských práv její právní zástupkyně Zuzana Candigliota. To se však podle rodičky, jež byla v té době studentkou medicíny, nestalo. A proto opakovaně žádá od nemocnice omluvu a odškodné ve výši sto tisíc.

Rychnovská nemocnice spadá pod Oblastní nemocnici Náchod, z toho důvodu za ní komunikuje náchodská tisková mluvčí.

„Postoj Oblastní nemocnice Náchod k případu, zůstává od počátku neměnný," říká Hana Voborníková. „Jsme přesvědčeni, že ze strany lékařů i personálu nedošlo k žádnému porušení, či zanedbání zdravotní péče, což potvrdil i znalecký posudek 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze," doplnila.

Znalci napsali, že porod proběhl takzvaně v souladu 
s lege artis, což znamená podle pravidel umění lékařského.

Dnes devětadvacetiletá žena si však stěžuje především na to, že s ní podle jejích slov personál nemocnice velmi špatně komunikoval.

„Ona chtěla detailní informace. Pak se však chystal nástřih hráze bez předchozího upozornění," popsala zástupkyně Candigliota. „Proti její vůli jí nastřihli hráz, čímž jí způsobili komplikace, jež měla ještě dlouho po porodu," uvedla.

Žena prý také přišla do nemocnice s přáním, aby mohla využít takzvaný porodní plán, v němž by specifikovala svoje přání. Nemocnice jí to prý neumožnila, a tak se aspoň snažila dohodnout s personálem ústně.

Rodička si navíc postěžovala, že dítě bylo ihned po porodu odneseno pryč, i když se rodiče před porodem vyjádřili, že chtějí, aby zůstalo u rodičky.

Případ nebude soud řešit poprvé. Spor začal už v březnu roku 2008, kdy byla podána stížnost na postup lékařů. 
O tři měsíce později ji Česká lékařská komora posoudila jako nedůvodnou.

V prosinci 2009 pak byla podána žaloba na ochranu osobnosti na nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.

Ta byla zamítnuta v červenci roku 2012 právě s ohledem, že podle znalců lékaři postupovali v souladu s lege artis.

Proti tomu se žalující strana odvolala, a kauza proto stále nekončí.