To potvrzuje i poslední pracovní týden v Královéhradeckém kraji, kde byly napříč všemi okresy oznámeny dohromady skoro 2 desítky případů se škodou dosahující bezmála 3 miliony korun, které vykazují znaky podvodu. Vždy se bohužel najdou jedinci, kteří i přes veškerá varování podvodníkům naletí. I když policisté počítačové kriminalitě věnují stále větší pozornost, je velmi obtížné vypátrat pachatelé těchto trestných činů.

Je nutné si uvědomit, že při pohybu na internetu nikdy není jistota, s kým komunikujete, zda například obdržíte nabízenou věc, nebo nakolik reálné jsou doporučené internetové operace. Proto je vždy důležité si ověřovat, co nejvíce možných informací a zvážit, zda půjdete do rizika, které může riskantní pohyb na internetu představovat, na jehož konci můžete přijít o nemalé finanční prostředky.

Každý uživatel informačních technologií za sebou v kybernetickém prostředí zanechává určitou stopu, na základě které je možným terčem pachatelů páchajících tuto trestnou činnost. Poškozený nemusí zprvu tušit, že se stal obětí trestného činu. Zjistí to, kupříkladu, až když se mu zablokuje počítač, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z účtu a podobně. 

Ilustrační foto.
Falešný bankovní úředník a policista připravili ženu Hradce o 600 tisíc

A obětí podvodu se můžete stát jak v pozici kupujícího, tak v pozici prodejce, investora s kryptoměnou, výherce nějaké rádoby finanční či věcné odměny, člověka, kterému byl zdánlivě napaden účet nebo třeba podnikatele, co obdrží falešnou fakturu.

Pachatelé neustále vymýšlejí nové legendy, jak se dostat k vašim penězům. Existuje mnoho typů online podvodů. Všechny však mají jedno společné, snaží se vás přimět k prozrazení vašich osobních informací nebo vás nutí zaplatit peníze za výrobky nebo služby, kterých se ale ve skutečnosti nikdy nedočkáte. Sázejí na důvěřivost a v některých případech jim to bohužel vychází. Nepodlehněte zvýšenému nátlaku a manipulaci podvodníků!

Policejní spis k rozsáhlému podvodu, na kterém policisté pracovali od loňského jara.
"Dědím ve Švýcarsku." Podvodník vylákal z důvěřivců 13 milionů a vše prosázel

Při podání trestního oznámení hraje zásadní roli poskytnutí úplných informací, elektronických dat a věcí, ze kterých by bylo možné zajistit důkazy (počítač, telefon, tablet). Fáze vyšetřování může trvat různě dlouho. Záleží na rozsahu trestné činnosti, zda jsou k dispozici elektronická data, jak snadná je jejich analýza, a také na spolupráci s dalšími dotčenými subjekty (banky, poskytovatelé internetového připojení apod.).

Vzhledem k vysokému nárůstu takových podvodů policie opět varuje před jakýmkoliv poskytováním údajů k platebním kartám či internetovému bankovnictví, a to i takovým institucím, které se zobrazují jako oficiální stránky. Nikdy v těchto případech nezadávejte při prodeji na internetu svá čísla karty, CVC kódy a už vůbec nikdy pin kód, který slouží jako finální klíč k výběru!

Obecné zásady:

V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)