„Lesy ČR vše dokládají znaleckými posudky odborníků zapsaných v seznamu znalců či výzkumnými projekty," uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Podle státního podniku elektrárna poškozuje imisemi lesy téměř v celé zemi.

V jednom sporu již Lesy ČR pravomocně uspěly. Elektrárna jim nejdříve zaplatila ještě před podáním žaloby 313 tisíc korun, což byla jen část požadované sumy. Spor proto řešil soud, který rozhodl o zaplacení dalších téměř 172 tisíc korun. Ty elektrárna uhradila v prosinci 2012.

Elektrárna Chvaletice spolu s Elektrárnou Opatovice patří k největším znečišťovatelům životního prostředí v Pardubickém kraji. V posledních letech se jim ale daří snižovat produkci oxidu uhličitého. Ve chvaletické elektrárně z 3,376 milionu tun v roce 2012 klesla do roku 2013 na 3,020 milionu tun.

Do konce roku 2016 chce elektrárna modernizovat první dva bloky, náklady odhaduje zhruba na miliardu korun. Sníží se tím emise oxidů dusíku a prachových emisí. Do roku 2020 by měly být kompletně zrekonstruovány všechny čtyři bloky s instalovaným výkonem 200 megawattů.