Sankce pro obě společnosti činila shodně 300 tisíc korun. Novinářům to včera řekl ředitel hradeckého oblastního inspektorátu ČIŽP Lukáš Trávníček. Developerská společnost Conmaco Mísečky dostala postih za to, že při stavbě horských apartmánů navezla zeminu ze stavby i mimo místa vymezená Správou Krnap. „Zničené při tom byly zákonem chráněné hořce tolitovité a poškozena byla také louka s mokřadem a kořeny desítek smrků na okraji lesa,“ upozornil Lukáš Trávníček. Dodal, že když ČIŽP zprávu o sankci zveřejnila, dostala od neznámého člověka doporučení, aby příště „byla tvrdší“.

Pokutu ve stejné výši uložila inspekce také firmě Eko-Container Service, která ve svém areálu v Týništi nad Orlicí čistila a repasovala 29 tisíc IBC kontejnerů a sudů znečištěných různými chemikáliemi, ačkoli k tomu neměla povolení.

Pokuty platili i ubytovatelé v Krkonoších

Hradecký oblastní inspektorát ČIŽP loni v kraji provedl 872 kontrol, což je nejvíce v jeho historii, a uložil 197 pokut v celkové výši 6,2 milionu korun. Mimo jiné se zaměřil na plošnou prověrku ubytovacích zařízení v Krkonoších, která se uskutečnila v září. Ze 49 kontrol tehdy vzešlo 27 správních řízení. „Celkově byly uloženy pokuty ve výši asi 272 tisíc korun,“ uvedl Lukáš Trávníček. Nejvyšší sankci, která dosáhla téměř 50 tisíc korun, dostal provozovatel Špindlerovy boudy za odběr vody bez povolení.

ČIŽP také jednou do měsíce provádí kontrolu ve spolupráci s celníky a Českou obchodní inspekcí zaměřenou na jedno město, kde prověří, hotely, restaurace, čerpací stanice a další provozovatele.

Kázeň malých firem se nezlepšila

V celém Česku loni ČIŽP provedla 15 864 kontrol a uložila 2655 pravomocných pokut, což bylo o stovku méně než v roce 2016. Celková výše pokut dosáhla 113 milionů korun. „Při zhruba stejné intenzitě kontrol jako v roce 2016 nebylo zjištěno tolik porušení zákona,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Podle něj se výrazně zlepšila kázeň velkých průmyslových firem, pro malé podniky to však neplatí. "Stále nacházejí pobídky k nelegálnímu chování, zvláště v oblasti nakládání s odpady. Je pro ně velmi přitažlivé zavézt odpadem nějakou rokli a ušetřené peníze si zanést do zisku," konstatoval ředitel ČIŽP.

.Nejvyšší udělená pokuta loni činila dva miliony korun. Dostala ji SŽDC za kácení stromů podél tratí bez povolení, společnost Klio za opakované vypouštění nedostatečně předčištěných srážkových vod z čistírny odpadních vod do Zličínského potoka a firma Lagron, která nesplnila opatření k nápravě a nezalesnila deset hektarů holin vzniklých po těžbě dřeva.