"Obviněný je z toho, že úmyslně přechovával neživé exempláře jedinců ohrožených a kriticky ohrožených druhů živočichů a exempláře druhů přímo ohrožených vyhubením nebo vyhynutím. Celníci u muže zajistili kožešinu s vypreparovanou hlavou medvěda hnědého, dermoplastický preparát výra velkého a orlovce říčního. Na žádný exemplář neměl muž výjimku, která by ho opravňovala k jejich držení," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Ačkoliv je obviněný myslivcem, prý neměl tušení, že nesmí mít takové exempláře doma bez povolení. Medvěda střelil osobně na Slovensku na základě jejich výjimky, kde za odstřel a vypreparování řádně zaplatil. Preparované ptáky podle výpovědi dostal darem, a proto na ně nemá žádný doklad potvrzující jejich původ. Na svoji obhajobu uvedl, že o mezinárodní úmluvě o ochraně živočichů neměl žádné ponětí.

"O osudu exemplářů rozhodne Česká inspekce životního prostředí, kde jsou v současné chvíli uloženy," dodala Iva Kormošová.