Podvedl čtyři seniorky, a to vždy stejným způsobem, ve věku 81 až 85 let. Ženám způsobil hromadnou škodu ve výši osm tisíc korun. Záměrně si nyní vybral kontakty na starší osoby. To, že se jednalo o samé ženy, prý byla náhoda. Vylákané peníze použil pro svoji potřebu. Ženám tvrdil, že vybírá nedoplatky za elektrickou energii.