Senát ho uznal vinným, a proto byl odsouzen. Do vězení půjde na dva roky a čtyři měsíce, navíc musí zaplatit odškodné obětem ve výši 100 tisíc korun.

„Dále byla obžalovanému uložena ochranná výchova," řekla Iva Matušková z tiskového oddělení soudu. Zprávu o rozsudku je možné zveřejnit, protože je verdikt definitivní. Ani jedna ze stran se totiž proti rozhodnutí soudu neodvolala.

Mladík byl vskutku výkonný. Většinou se dopouštěl zločinů v Chrudimi a jeho rozsah byl velmi rozmanitý. Toto je výčet zločinů, za které byl nakonec odsouzen.

„Přisvojení si cizí věci (čin spáchaný vloupáním, činem byla způsobena větší škoda, neoprávněné vniknutí do obydlí jiného), dvakrát proti jinému užil násilí a pohrůžky násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci a dále se dopustil jednání bezprostředně směřujícího k dokonání trestného činu v úmyslu jiného násilím a pohrůžkou násilí donutit k pohlavnímu styku," stálo napsáno v obžalobě.

Ve výsledku jde o krádež, porušování domovní svobody, padělání a pozměnění platebního prostředku, loupež, znásilnění na dítěti mladším patnácti let.