Bezprostředně poté, co se s ním žena rozešla, ji opakovaně vyhrožoval smrtí, pokud mu nedá sto tisíc korun, které prý dříve investoval do společné domácnosti. S úmyslem způsobit ženě újmu na zdraví pak nalil do její lahvičky s očními kapkami kyselinu peroxidu vodíku.

Vytvořil tím roztok, ve kterém byl více než šestinásobek maximálního povoleného množství účinné látky. Podle rozsudku jen šťastnou shodou okolností nedošlo u ženy k nezvratnému poškození zraku. Její zranění si i tak vyžádala ošetření v centru oční medicíny na poliklinice.

Jindřich Kracík následně během jarních měsíců navíc opakovaně mařil úřední rozhodnutí, když nedodržoval rozhodnutí okresního soudu v Jičíně a opakovaně svou bývalou přítelkyni kontaktoval pomocí SMS zpráv, telefonických hovorů a také osobně před jejím bydlištěm. Podle soudu tak spáchal zločiny vydírání, těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Vynesený trest čtyř let ve věznici s ostrahou není pravomocný. Obhájce se proti rozsudku na místě odvolal.