Přestože firma dle svých tvrzení měla na uložení odpadu patřičné povolení, tak se proti udělené pokutě neodvolala. Situaci ještě více znepřehlednila skutečnost, že závadný materiál navezla na pozemek jiná společnost.

„Při inspekčním šetření a následné kontrole jsme zjistili, že s odpady společnost Sluneční stráň nakládala na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určeny nebo nesplňovaly stanovené požadavky pro využití odpadní zeminy,“ zdůvodnil udělení pokuty ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové Lukáš Trávníček. Podle něj měla odpadní zemina a kamení místy tvořit 60 až 70% procent příměsi stavebních odpadů, zejména cihel a betonu.

K celé záležitosti došlo tak, že na základě smlouvy mezi uživatelem pozemku v České Čermné na Náchodsku a firmou Sluneční stráň měla být na pozemcích být uložena zemina, případně recyklát z rekonstrukce náchodské nemocnice.

„Za možnost uložení zeminy nám Sluneční stráň měla zhotovit základovou desku zemědělské stavby, jež se na dotčeném pozemku měla stavět tentýž rok,“ vysvětluje syn majitele pozemku Petr Ptáček s tím, že materiál z rekonstrukce měl posloužit pro vyrovnání terénu pod stavbou a okolo ní.

Ve smlouvě sice stálo, že firma dodá materiál odpovídající kvality k danému užití a potřebnými rozbory a potvrzeními, ale na místo uložení dorazilo několik dodávek zjevně neodpovídajícího materiálu. „Po urgenci adresované společnosti Sluneční stráň byl tento materiál separován a dočasně deponován k následnému odvozu jinam,“ dodal Ptáček.

Inspektoři uvádějí, že se jednalo celkem o 21 267 tun odpadů, se kterými firma prováděla úpravy terénu v období od srpna do listopadu 2018. Toto množství ale považuje majitel pozemku za nadsazené. „Rozhodně nesouhlasím s udávaným objemem respektive hmotností navezeného materiálu. Nemám představu, jak tomuto číslu dospěli. Realita dle váženého a dodatečného doměření geodetem je zhruba poloviční,“ dodal vlastník pozemku. Ten si ani nemyslí, zda se převážná část materiálu, jež byla výkopkem, dá nazvat odpadem.

Pomohla až inspekce

Přestože pokutu dostala Sluneční stráň, vlastní materiál navezla společnost Bisa, která prováděla zemní práce na stavbě Oblastní nemocnice Náchod. Když Sluneční stráň zjistila, že navezená zemina obsahuje příměsi stavebního odpadu, vyzvala společnost Bisa k jejich odstranění během srpna 2018. K tomu ale došlo až v létě loňského roku. „Do té doby jsme opakovaně vyzývali společnost Bisa, aby suť odstranila. Pomohlo až šetření ze strany ČIŽP,“ uvedl jednatel společnosti Sluneční stráň Miroslav Jindra, který uznal, že až kontrola pomohla při řešení tohoto problému.

Než závadný materiál zmizel zamířili totiž na místo inspektoři ČIŽP. Kdo je na skládku upozornil neprozradili. „V souladu s vnitřními předpisy ČIŽP není možno sdělovat informace týkající se podatele upozornění,“ uvedla.

Při stanovení výše pokuty byl posuzován charakter odpadů a zejména jeho množství, které inspekce považovala za velké. Pokuta ve výši 125 tisíc korun při zmiňovaném množství 21 267 tun se ale až tak veliká nezdá - činí necelých šest korun za jednu tunu nelegálně uloženého odpadu. Jak k této částce ČIŽP došla? Podle mluvčí ČIŽP Radky Nastoupilové se jednalo především o nedbalost obviněného, který si dostatečně neprostudoval (a tím pádem nerespektoval) právní předpisy související se zamýšlenou úpravou pozemků k využití odpadů. „Proto při udělování výše pokuty byly vzaty v úvahu veškeré zjištěné skutečnosti, předložené doklady v rámci vedené kontroly a rovněž i přístup obviněného. Výše pokuty je posuzována i ve vztahu k podobným případům v rámci kontrolní činnosti na celém území republiky. Za tento přestupek lze podle zákona o odpadech uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 50 milionů Kč,“ dodala Nastoupilová.

Jiří Řezník