"Při dovozu zboží ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, vybrali hradečtí celníci v minulém roce na cle a dani z přidané hodnoty téměř 200 milionů korun. Na spotřebních daních z minerálních olejů, piva, vína, lihu a tabáku vyměřili přes 100 milionů korun," uvedla Jitka Fajstavrová, mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Jen na úseku dálnice D11 inkasovali dalších 7 milionů korun. Téměř 3 000 lapených řidičů se po dálnici prohánělo bez uhrazené elektronické dálniční známky a celníci od nich vybrali pokuty ve výši téměř 5,2 milionu korun.

Dalších více než 1000 řidičů nákladních vozidel řádně neuhradilo mýtný poplatek a na pokutách zaplatilo více než 1,8 milionu korun a 20 tisíc korun na kaucích. Přes milion korun vybrali v roce 2022 celníci za neuhrazené nedoplatky od 447 řidičů. "Celníci mohou v rámci kontrol dopravních prostředků a jejich nákladu požadovat po řidičích uhrazení jejich nedoplatku či nedoplatku provozovatelů za dopravní pokuty," vysvětlila mluvčí. V 17 případech zadrželi tabulky registrační značky.

Loni nechyběly ani kontroly zaměřené na drogy. Celníci odhalili osoby s celkem 152 gramy hašiše, 64 gramy heroinu, 36 gramy metamfetaminu (pervitinu) či 6 gramy kokainu, s více než 2200 gramy sušiny konopí, zajistili 2095 tablet léků zneužívaných k výrobě drog.

close Královéhradečtí celníci bilancovali uplynulý rok. info Zdroj: CÚ KHK zoom_in Loni nechyběly ani kontroly zaměřené na drogy. Zajistili dále 13,5 tisíce kusů cigaret, 34 kilogramů tabáku ke kouření a 10 kilogramů zahřívaných tabákových výrobků. Kontrolovali osádky osobních i nákladních automobilů a při své práci využívali speciálně vycvičené služební psy.

Celníci kontrolovali také nákladní automobily, které svojí hmotností nadměrně zatěžují pozemní komunikace, a odhalili 84 porušení. Dopustili se jich zejména řidiči polské národnosti. Provozovatelům vozidel uložili na místě kauce v celkové výši 650 tisíc korun, na pokutách inkasovali více než 70 tisíc korun.

Zkontrolovali 125 cizinců, z nichž 31 (ukrajinské, moldavské, turkmenské, rumunské a maďarské národnosti) vykonávalo svoji práci nelegálně, tedy bez platného povolení k zaměstnání nebo bez platné zaměstnanecké karty. Sankční komise Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj navrhla 15 zaměstnavatelům na základě zjištění celníků pokuty přesahující 3,6 milionu korun.

Dalším evergreenem jsou padělky, nejčastěji šlo o obuv, parfémy a kosmetiku, hračky a oblečení. "V kamenných obchodech v královéhradeckém regionu celníci zajistili téměř 3 tisíce výrobků pro podezření z porušení práv k ochranným známkám nebo průmyslovým vzorům. Škoda, která by byla majitelům práv duševního vlastnictví způsobená prodejem zboží, by dosahovala částky převyšující 12 milionů korun," sdělila Fajstavrová.

V minulém roce hradečtí celníci kontrolovali také nelegální hazard v kraji. Provedli 30 kontrol a 23 z nich bylo pozitivních. Zajistili 13 nelegálních výherních automatů a hotovost téměř 10 tisíc korun.

Celníci loni vybrali více než 265 milionů korun za odvody a poplatky týkající se životního prostředí. Na sankcích vybrali více než 43 milionů korun. Šlo zejména o pokuty uložené Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí, Inspektorátem práce, Českou obchodní inspekcí a dalšími.

Hradečtí celníci dále zadministrovali více než 207 milionů korun formou vratky spotřební daně z minerálních olejů ve prospěch zemědělských subjektů.

Třicítka královéhradeckých příslušníků odboru dohledu byla v posledním trimestru minulého povolána k plnění úkolů Policie České republiky za účelem znovuzavedení mimořádných opatření v souvislosti s nelegální migrací osob na území České republiky. Obnovené kontroly probíhaly na hranicích se Slovenskou republikou. Během akce „Hranice 2022“ sloužili v působnosti Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj na hraničních celních přechodech Návsí a Šance.