Peter Hrnčiar požaduje od nemocnice omluvu,  podle její právní zástupkyně Hany Desenské však diskriminován v žádném případě nebyl. Nemocnice požaduje zamítnutí žaloby, protože  v tomto případě prý nelze hovořit o porušení práva na rovné zacházení.

Hrnčiar v nemocnici pracoval v letech 2006 až 2009 jako vedoucí laboratoře, náměstek ředitele pro řízení jakosti a interní auditor. Pak dostal výpověď, kterou nemocnice zdůvodnila organizačními změnami.

Uložili mi nesplnitelný úkol

„Diskriminace spočívá v tom, že  můj post obsadili pracovníkem, který neměl vyšší vzdělání než já. Moje místo bylo nejdřív zrušeno, a pak obsazeno," uvedl včera Hrnčiar. Podle něj není pravda, že by byl po jeho odchodu snížen počat zaměstnanců laboratoře.

Prohlásil, že nemocnice si už při jeho nástupu připravila podmínky k tomu, aby ho v budoucnu mohla šikanovat a zpochybňovat jeho práci. „Na tom trvám," řekl  rezolutně.

„Ale při nástupu jste si s vedením nemocnice notovali, že jste na stejně vlně," připomněl mu soudce Jan Fifka.

Hrnčiar vysvětlil, že mu nemocnice uložila, aby udělal velmi náročnou analýzu, která však nebyla nasmlouvána se zdravotní pojišťovnou.

„Uzavřeli s ním smlouvu na něco, co nemohl udělat, a pak mu vyhrožovali," upřesnil jeho obhájce.

S tím nesouhlasila ředitelka hořické nemocnice Romana Mrázová. „V laboratoři lze takové úkony provádět a pak teprve kontaktovat pojišťovny, aby nám je proplatila, protože je potřebujeme. Proto se u vedoucího pracovníka očekává, že to bude umět," řekla.

Hrnčiar však navrhl, aby soud vyslechl tehdejší personalistku nemocnice, která připravovala jeho smlouvu.

Co je to bossing?
Bossing je jednou z podob šikany na pracovišti. Zpravidla jde o praktiky vedoucího pracovníka, který vyvíjí tlak na podřízeného, aby si vynutil jeho poslušnost nebo aby ho vypudil z pracovního místa.

Obhájce: Byl jako Slovák znevýhodněn

Podle jeho obhájce Romana Rožnovského byl vystaven  bossingu.  „Byl jakožto občan slovenské národnosti znevýhodněn a na vedoucí pozici, na kterou podle našeho tvrzení splňoval všechny předpoklady, byli upřednostňováni jiní zaměstnanci,"  uvedl právník.

Celý spor prý začal kvůli Hrnčiarovým  rozporům s tehdejším ředitelem nemocnice.  Její vedení ho pak obviňovalo, že nesplňuje kvalifikační předpoklady pro svou funkci, že porušuje pracovní kázeň a neplní své povinností.

Včera měl soud spor rozhodnout, ale nedošlo k tomu. Ve středu totiž od Hrnčiara přišlo dalších třicet stran podání, které prý mimo jiné vyvrací předešlé důkazy. Listiny si však nestihl prostudovat soudce ani zástupkyně nemocnice.

„Já sem měl vizi, že dnes to budu směřovat k závěru, ale k tomu očividně nedojde. Pokud žalobce bude postupovat tímto způsobem, tak to jen těžko skončíme," řekl soudce Jan Fifka.  Podotkl také, že některé z listin pocházejí z roku 2010 a za ty tři roky, co trvá líčení, už je bylo možné získat, navíc prý se v podání opakují informace, které už byly projednány.

Hrnčiarův obhájce uvedl, že ze strany žalujícího rozhodně nešlo o zlý úmysl. „Z těch dvou stran je on ta slabší," řekl.