Začátkem letošního roku jeho pozůstalý bratr Jiří podal návrh Okresnímu soudu v Trutnově, aby potvrdil, že jeho bratr Pavel je účasten soudní rehabilitace v souvislosti s omezením jeho osobní svobody od 5. dubna 1988 do 26. dubna 1988, tedy do dne, kdy ve vězení zemřel.

Vzhledem k tomu, že Pavel Wonka byl před 31 lety odsouzen trutnovským soudem, tak nakonec Krajský soud v Hradci Králové přikázal věc projednat u Okresního soudu v Náchodě, se zdůvodněním, že za daných okolností by jakékoli rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově mohlo budit pochybnosti o objektivitě a nestrannosti. „To by pak mohlo vést k oslabení důvěry veřejnosti v řádné fungování justice vůbec, čemuž je nepochybně nutno předejít,“ zdůvodňuje své rozhodnutí krajský soud.

Disident Pavel Wonka za dosud nevyjasněných okolností 26. dubna 1988 zemřel utýraný komunistickým aparátem v cele vazební věznice v Hradci Králové. Na jeho počest byl sice po Listopadu 89 pojmenován most v Pardubicích a ulice v Hradci Králové, České Skalici a dalších městech, avšak otázku, zda byl Pavel Wonka vzat do vazby a odsouzen oprávněně či neoprávněně, dosud nikdo právně neřešil. Sice už v roce 1990 byla ustavena komise pro vyšetření jeho smrti, ale ta po dvou letech uvedla, že nelze stanovit míru odpovědnosti za Wonkovu smrt, a navrhla ustavit novou komisi pro vyšetření okolností jeho smrti. K tomu však již nedošlo.

Nyní už náchodský soud potřebné podklady shromáždil, a tak bude moci po více než 31 letech kauzu znovu otevřít. Soudkyně Jana Geislerová stanovila termín veřejného zasedání na středu 16. října ve 13 hodin.

Jiří Řezník