"V celé repubice bylo při akci zabaveno140 tisíc kusů cigaret. V rámci celorepublikové kontrolní akce nazvané Ohař II, jež byla zaměřena na značení tabákových výrobků v souvislosti se změnou sazby spotřební daně, jsme v našem kraji zajistili 15 900 kusů cigaret," informovala mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová a dodala, že zajištěné cigarety budou ekologicky zlikvidovány. Do kontrolní akce bylo na celém území republiky nasazeno 550 celníků a při patnácti kontrolách celníci využili i služebního psa se specializací na vyhledávání tabákových výrobků.

Celníci zkontrolovali 458 subjektů, ve 167 případech zjistili porušení právní předpisů. Celkem zajistili téměř 140 000 kusů cigaret. Nejvíce cigaret značených neplatnou tabákovou nálepkou (Z) bylo zajištěno v územní působnosti Celního úřadu pro Liberecký kraj (cca 16.550 ks), Královéhradecký kraj (cca 15.900 ks) a Kraj Vysočina (cca 15.700 ks).