Důvod? „Nejsou dány podmínky pro projednání obžaloby. Proto vracím obžalobu státnímu zástupci k došetření,“ zdůvodnil své rozhodnutí soudce Pavel Ruml.

Podíl Oldřicha Čtvrtečky na prodeji pivovaru, kdy město podle obžaloby přišlo prodejem do rukou LIF a.s. o 35 miliónů korun, tak soud posuzovat nebude. A to proto, že pro takové rozhodování nedostal údajně dost podkladů.

Za obžalobou ex-starosty Náchoda si plně stojí státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Náchodě Vladimír Štěpánek, který ji sepsal. Oldřich Čtvrtečka, který se včerejšího hlavního líčení nezúčastnil, podle Štěpánka podepsal se společností LIF a.s. smlouvu o prodeji za 150 miliónů korun, a to přesto, že konkurenční Holba a.s. nabízela o 35 miliónů víc. Navíc podepsal dodatečně pozměněnou smlouvu, která neodpovídala zastupitelstvem schváleným podmínkám prodeje. „Je tedy zřejmé, že nejednal v souladu s tím, čím ho zastupitelé pověřili. Kromě toho bylo zjištěno, že smlouva o prodeji pivovaru byla antidatovaná,“ uvedl.

Argumenty žalobce však náchodský soud neuznal: „Změny ve smlouvě jsou spíše technického rázu. Obžalovaný měl právo takovou smlouvu podepsat, a to bez schválení zastupitelstva,“ tvrdí soudce Pavel Ruml.

Soudce Pavel Ruml dále však naznačil, za jakých okolností, by byla obžaloba pro soud akceptovatelná a soudem projednatelná. „V obžalobě chybí informace, které by dokazovaly výši škody. Tedy zmíněných 35 miliónů korun, o které město údajně přišlo tím, že pivovar prodalo LIF a.s. a nejednalo s konkurencí, Holba a.s., která nabízela 185 miliónů. Takovým důkazem by měl být znalecký posudek, který by stanovil, jaká byla v té době reálně dosažitelná cena pivovaru. A tedy, jaká mohla vzniknout škoda,“ dodal soudce.

„Soudu jsem dal vše,“ míní žalobce

Státní zástupce Vladimír Štěpánek je názoru, že dodal soudu vše, co bylo k projednání obžaloby nutné. „Samozřejmě, že pokus o to, získat znalecký posudek, o kterém mluví soud, byl ze strany orgánů činných v trestním řízení vykonán. Získat se ho ale z mnoha objektivních důvodů nepodařilo. A to i proto, že si ho v dané době neopatřila ani náchodská radnice, když se rozhodla pivovar prodat. Prodávala tedy bez odborného posouzení jeho ceny,“ upozornil státní zástupce. „Pokud jde o nutnost posudku k projednání obžaloby, pak podle mne není relevantní. Obžaloba dostatečně popisuje jednání obžalovaného tak, aby mohlo být posouzeno soudem. Na podané obžalobě trvám a podávám stížnost proti rozhodnutí soudu, který se rozhodl obžalobu neprojednat,“ dodal státní zástupce.

O tom, zda bude Okresní soud v Náchodě, obžalobu v nezměněné podobě projednávat, rozhodne až odvolací soud. „Tím je v daném případě Krajský soud v Hradci Králové. Rozhodnuto by mohlo být do čtyř až šesti týdnů,“ odhaduje soudce Pavel Ruml. (Jiří Máslo)