Toho, aby mohl plnit roli otce, se už druhým rokem domáhá u českých soudů. Marně. Jeho prosby o zkoušku DNA a jasné určení otcovství, totiž zamítají. A to s odvoláním na Zákon o rodině. Stejný názor už vyslovil i Okresní soud v Náchodě, když případ loni posuzoval. Jeho rozhodnutí pak potvrdil i krajský soud. Okresní soud přitom poukázal na to, že dítě, o které je veden spor, přišlo na svět v době, kdy matka byla vdaná za Jana Macha. Za otce je tak považován její manžel.

Zpochybnit identitu biologické otce pak může jen manžel, nebo matka samotná. Ta ale tvrdí, že otcem je manžel a ten to nepopírá.
„To, že skutečný otec, je teď vinou Zákona o rodině odstřižen od svého dítěte a nemůže ho podporovat, je jen důsledkem špatného stavu českého práva,“ konstatuje Tomáš Matoušek, advokát Pavla Kollerta.

Zákon o rodině platí již od roku 1963 a podle něj je zastaralou právní normou. „Myslím, že je i v rozporu s lidskými právy otce a dítěte. A právě s tím, se nehodláme smířit,“ dodal.

Muž bojuje o otcovství, tajně získal vzorek DNA

Pavel Kollert teď vyrazil do boje s pádným argumentem. Poté, co mu soudy zamítly provedení testu DNA, obstaral si ho sám.

Vzorek slin dítěte získal tajně a předal ho ke zkoumání do firmy Biotech Generi Hradec Králové. A už má výsledek. „Osobu označenou jako Pavel Kollert lze označit s pravděpodobností přesahující 99,8 procenta za biologického otce osoby označené jako V.M,“ píše se v dokumentu zaslaném společností, která testy provádí. „To znamená, že otcovství bylo potvrzeno,“ říká výsledek. „Tím je potvrzeno, že otcem dítěte není manžel Radky Machové, ale já. Je to víc než jasné,“ prohlašuje Kollert.

Test DNA se kterým operuje, má však řadu nedostatků. Zejména v tom, že vzorek pro testy DNA, byl odebrán soukromou osobou, tedy nekontrolovaně. A tak ho nelze chápat, ani jako důkaz.

To ví i protistrana, která z toho těží: „Testy DNA, které si měl údajně žalobce (Pavel Kollert – pozn. redakce) nechat vyhotovit, dle mého názoru nemohou o ničem vypovídat…,“ uvádí ve vyjádření Jan Mach, manžel matky dítěte. „Nemůže být zřejmé, zda použité vzorky byly skutečně odebrány řádně, a to jak žalobci, tak především mé dceři. Navíc dle informací mé manželky ani není možné, aby si žalobce nějaký vzorek odebral. Neměl k tomu příležitost, (resp. není jí známo, že by k tomu příležitost měl),“ stojí v písemném vyjádření. Kollertem objednaný test, pak zpochybnila i matka dítěte.

„Vzorek je pravý,“ tvrdí Kollert

Jakékoliv pochybení, nebo dokonce podvod při testech DNA Pavel Kollert odmítá.

„Ke zkoumání jsem poskytl vlastní vzorek a stejně jsem postupoval i u dítěte. Jeho sliny pro nás získala osoba spřízněná s rodinou Machových. Jméno neřeknu, vystavil bych ji potížím. Sama ale promluví u soudu, pokud to bude třeba,“ ujišťuje Kollert.
Poraď si sám …

Do absurdní situace, kdy je otec nucen pokoutně získávat biologický vzorek dítěte, aby zjistil pravdu, přitom žene české muže nefunkční soudní systém.

Ve svých rozhodnutích je totiž vázán již zastaralým Zákonem o rodině, který ve zjištění pravdy doslova a do písmene brání. „Zákon dovoluje, aby bývalá přítelkyně pana Kollerta bránila provedení zkoušky DNA, a tím znemožnila vyřešení sporu. Zároveň bere jako pravdu tvrzení manžela, že otcem je on, a to přesto, že jeho žena měla poměr s jiným mužem, a to právě s panem Kollertem. To vše v situaci, kdy lze testem DNA jednoduše prokázat, kde je pravda,“ zlobí se advokát Tomáš Matoušek. „Tady jsou, dle mého názoru, porušena ústavní a lidská práva nejen Pavla Kollerta, ale také dítěte,“ dodal.

Spor u Nejvyššího soudu

Advokát Tomáš Matoušek už podal dovolání k Nejvyššímu soudu. „Chceme, aby bylo na věc nahlíženo z hlediska ústavních práv otce i dítěte. Jsme totiž přesvědčeni, že i dítě, má dle mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, právo znát své rodiče i právo na jejich péči. Takový je vývoj evropské legislativy,“ zdůrazňuje Matoušek.

Právo znát oba rodiče a mít jejich péči, však podle advokáta neznamená jen to, že ví, kdo je zapsán v rodném listě. Pro život i vývoj dítěte je nutné biologické pouto. A to má své zdravotní aspekty. „Pokud má dítě predikci k nějakým chorobám, a zná biologické rodiče, pak lze často rozvoji takové choroby zabránit. Význam biologického pouta, tak s pokrokem vědy, výrazně roste,“ dodal.

Pokud Nejvyšší soud uzná argumenty Pavla Kollerta, a přikloní se na jeho stranu, pak zruší původní dva rozsudky. Soudy pak budou muset zkoušku otcovství povSpor o dítě jde k Nejvyššímu soudu. Pavel Kollert (vlevo) a advokát Tomáš Matoušek. olit, a to kontrolovanou soudní cestou. „A tady se může ukázat, že biologickým otcem, je skutečně pan Kollert,“ říká jeho advokát. „Nejvyšší soud má na svůj verdikt asi jeden rok. Rozhodnutí tak lze očekávat do letošního prosince,“ dodal.

Sliny dítěte získala osoba z okruhu rodiny

Ne každý z kruhu kolem rodiny Machových má na spor o otcovství stejný názor. To potvrzuje i skutečnost, že se podařilo získat biologický vzorek dítěte. Identita osoby, která ho získala, je Deníku známa.

Jak vás napadlo jít a takovou věc udělat?
Na začátku jsem si neuvědomila, co mě třeba všechno čeká: hněv rodiny, odsudek nebo problémy. Ale pak jsem si řekla, jak to celé je. V jaké situaci se pan Kollert a jeho rodina nacházejí. A věděla jsem, že jim nikdo nepomůže. A tak jsem si řekla, že já to udělat můžu, a tak to udělám.

Nebojíte se, co se stane, až budete „odhalena“?
Vím, že to jednou vyjde najevo. Že bude jasné, kdo ten vzorek získal. Vím, že reakce rodiny Machových může být i hrozná… Ale já se nebojím. Neudělala jsem nic špatného, za tím si stojím.

Budete schopna svědčit u soudu a popsat, jak jste vzorek pro test DNA získala?
Jsem schopná to říct. Nebojím se. U soudu klidně vystoupím.

Jak to celé proběhlo?
Říkala jsem si, že to bude snadné, ale nakonec nebylo… Jak přišlo na to, to konečně udělat, tak jsem se docela rozklepala… A najednou nevycházelo nic z toho, co jsem si plánovala. Nakonec ale byla šance být s dítětem sama. A tak to vyšlo.

Co jste dítěti odebrala?
Byly to sliny z pusy. V době, kdy spalo a leželo v kočárku. To je chvíle, že slintá tak hodně, že sliny ani nestačí polykat. Odebrala jsem je na tyčinku, která má na konci takový kartáček. Je to běžný test, který se dá koupit.

Co se dělo pak?
Vzorek jsem nechala v ledničce. Až později, jsem ho dala panu Kollertovi.

(Jiří Máslo)