Do okolí čističky, která leží blízko Labe na kraji Hradce Králové, unikly na podzim roku 2017 ropné látky, znečistily okolí a zahubily rostliny. Odstranění škod si podle znalce vyžádá více než 1,2 milionu korun.

Na společnost, která se zabývá dekontaminací a recyklací odpadů, přišlo před rokem a půl trestní oznámení. Policisté pal u firmy skutečně našli plochu podmáčenou ropnými látkami a na ní šest páchnoucích ropných lagun. „Území o rozloze okolo 50 krát 30 metrů, kde se nachází šest lagun, je podmáčeno ropnými látkami. Je zde vypálená vegetace a stromy jsou do výše asi půl metru značně znečištěné,“ uvedli tehdy policisté.

Podle oddělení hospodářské kriminality vedení firmy své zaměstnance prokazatelně neseznámilo s předpisy a navíc je nekontrolovalo. „Což mělo za následek, že zaměstnanci nezabezpečili řádně odpad v areálu před únikem a odpady odtékaly na okolní pozemky,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Podle znaleckého posudku byly limity ropných látek v některých místech překročeny i desetinásobně, takže je nutná sanace zeminy ve čtyřech okolních lokalitách. „Na to bude třeba vynaložit více než 1,2 milionu korun,“ upřesnila mluvčí. Naštěstí nedošlo ke kontaminaci spodních vod.

Za poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců nebo zákaz činnosti. Firma už dříve dostala od České inspekce životního prostředí pokutu 300 tisíc korun, protože podle kontrolorů po dlouhá léta skladovala nebezpečné odpady v rozporu s provozním řádem.