„Jako záminky pro půjčky uváděl různé legendy, spočívající v placení veterinární péče pro psa, dále splátky úvěru pro svého bratra na nájemném nebo nedoplatky energie za své bydlení, jinak mu prý hrozí vystěhování. Peníze oběma poškozeným přitom přislíbil vrátit, ačkoliv to neměl v úmyslu a věděl, že toho nebude v dohodnutém termínu ani schopen. Měl totiž z předchozího období dluhy a byl v tzv. exekuci a bez příjmu. Muž se tak zřejmě dostal do tzv. dluhové pasti, kdy těmito půjčkami řešil splátky dluhů z minulosti. Přesto poškozené neustále utvrzoval v tom, že jim peníze vrátí," potvrdila Lenka Burýšková, mluvčí hradecké policie.

Poškozený senior později na policii uvedl, že v něm muž obviněný z podvodu vyvolal svým chováním takový soucit, že mu půjčoval peníze, i když je nevracel. Podezřelý muž se k uvedenému jednání přiznal a přislíbil dluhy vyrovnat. Za podvod mu však hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.