Pracovníky ze zahraničí se cizinecká policie vydala kontrolovat do jednoho z výrobních závodů v průmyslové zóně na Solnicku. „V průběhu několika hodin zde zkontrolovali celkem dvaačtyřicet cizinců, a to ve věci zákonného dodržování pobytového režimu cizinců a dodržování zákona o zaměstnanosti,“ uvedl mluvčí.

Šestnáct zajištěných cizinců si policie odvezla, aby mimo jiné prověřila jejich identitu pomocí fotografování a daktyloskopie. Podle Jana Čížkovského šlo hlavně o muže a ženy z Ukrajiny.

„Policisté ještě týž den zahájili s těmito cizinci řízení o správním vyhoštění, na jehož konci budou muset Českou republiku opustit. Připojí se tak k předešlé skupině dvaceti cizinců, kterým byl pobyt na území ukončen v souvislosti s obdobnou kontrolou, provedenou v předešlém měsíci,“ dodal mluvčí.

Podle jeho slov policisté odboru cizinecké policie zjišťují, že vedení firem mnohdy vůbec netuší, že pracovní doklady, jimiž se cizí státní příslušníci prokazují, neodpovídají předpisům. Pracovněprávní vztah totiž ve většině případů vzniká mezi cizincem a externí firmou, která nábor pracovníků provádí.

Policisté letos v kraji zkontrolovali už více než 18 tisíc cizinců, většinu z nich v ubytovnách, provozech, na nádražích či stavbách. Kromě jiného zjistili, u třiceti cizinců padělané doklady. Přistižení skončili před soudem.

Cizinecká policie bude v kontrolách na Rychnovsku i v dalších oblastech pokračovat. Prověrky se dotknou výrobních závodů i ubytoven.