Současně okres Semily bude nově spadat pod ředitelství v Liberci. Havlíčkobrodsko bude spravovat krajské ředitelství Vysočina se sídlem v Jihlavě. Do jeho čela byl jmenován Josef Bačkovský.

V devatenácti letech Bačkovský začínal jako dopravní policista v Havlíčkově Brodě. Náplní jeho práce bylo například i řízení křižovatky. Během třiceti let se však v řadách policie postupně vypracoval na šéfa okresního ředitelství v Havlíčkově Brodě a následně i na vedoucího jihlavských policistů.

Od 1. ledna 2010 Bačkovského čeká zatím největší postup v kariéře. Stane se ředitelem nově vzniklého krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Do nové funkce jste byl oficiálně jmenován policejním prezidentem Oldřichem Martinů. Ovšem již od 1. července 2008 jste byl jako náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pověřen zřízením nově vznikajícího krajského ředitelství na Vysočině.

Mým úkolem bylo a stále je zajistit všechny přípravné práce v souvislosti s budováním krajského ředitelství tak, aby od příštího roku mohlo začít plnohodnotně fungovat. Přípravy probíhají ve dvou základních rovinách. V té první se zabývám dislokací, tedy vybudováním zázemí. Pro nové krajské ředitelství je nutné získat vyhovující prostory. Druhá oblast, neméně důležitá, je personální. Klíčové pozice je nutné obsadit skutečnými odborníky a profesionály. Mým cílem je vytvořit tým schopný pracovat na skutečně vysoké úrovni. Při výběru policistů a občanských zaměstnanců dbám nejen na jejich odborné znalosti a dovednosti, důležitá je i jejich morální stránka.

Od Nového roku vznikne v České republice šest nových krajských ředitelství, včetně toho na Vysočině, které bude zatím jako jediné z nich fungovat nejen formálně, ale i fyzicky. A to díky rozsáhlé budově v ulici Vrchlického, v níž v současné době sídlí Územní odbor Policie ČR Jihlava…

Ano, skutečně máme zázemí již vyřešeno. Původně v této budově, skládající se ze čtyř traktů, sídlilo ještě okresní státní zastupitelství a okresní soud. Asi před dvěma lety tyto instituce přesídlily. Disponujeme prostorově velmi velkorysou budovou, která je schopná poskytnout nám potřebné místo pro nové krajské ředitelství. Nezbytně nutné je však provedení stavebních úprav.

Zmínil jste se, že na Vysočině vzniknou nové útvary a policisté v nich zařazení budou sídlit právě v Jihlavě. O jaké útvary se jedná?

V rámci uniformované policie jde například o pohotovostní a eskortní oddělení, v jehož řadách bude padesát sedm policistů. Jejich prioritou bude zajišťování veřejného pořádku a dohled nad bezpečností lidí při konání kulturních a sportovních akcí nebo dalších událostí. Podstatný je také vznik krajského dopravního družstva se sedmadvaceti policisty. Jejich úkolem bude zajištění bezpečnosti na silnicích Vysočiny. O nové útvary bude posílena také služba kriminální policie a vyšetřování. Od 1. ledna příštího roku vznikne v Jihlavě takzvaná „mordparta“, která bude mít na starosti nejzávažnější trestnou činnost. Dále vznikne útvar, jenž se bude zabývat závažnou hospodářskou trestnou činností.

Mluvil jste o tom, že na krajském ředitelství budou zaměstnáni i občanští pracovníci. Kolik jich bude a co všechno budou mít na starosti?

Od ledna bude v rámci krajského ředitelství pracovat dvě stě sedmdesát občanských zaměstnanců, což je o devadesát více, než tomu bylo doposud. Jedná se o ekonomy, asistentky, skladové hospodáře, údržbáře či uklízečky.

Co přinese vznik nového krajského ředitelství obyčejným lidem?

Díky nově vzniklým útvarům zaznamenají lidé ve městech a obcích na Vysočině více policistů, ať již z řad dopravní nebo pořádkové služby. V minulosti bylo pět okresních ředitelství Vysočiny rozděleno do tří krajů. Okresy Třebíč, Žďár nad Sázavou a Jihlava byly územně příslušné Jihomoravskému kraji, Havlíčkův Brod spadal pod Východočeský kraj a Pelhřimov pod Jihočeský kraj. Policisté příslušných krajských dopravních družstev se prioritně soustředili na svá krajská města. Jednotlivé okresy na Vysočině pro ně byly okrajové, a pozornost tam nebyla soustředěna tak intenzivně, jak je nezbytně nutné. Od Nového roku se situace se vznikem krajského dopravního družstva na Vysočině změní. Rádius jejich působnosti bude menší a dopravní policisté si své úkoly budou moci plnit operativněji, což znamená vždy s přihlédnutím k aktuální situaci. Sedmadvacet dopravních policistů posílí hlídky dopravních inspektorátů v jednotlivých městech v kraji. Totéž platí i u pořádkové služby. Policisté budou moci pružněji reagovat a činit opatření v situacích, při nichž dojde k protiprávnímu jednání a narušení veřejného pořádku.

Dotknou se změny související se vznikem nového krajského ředitelství na Vysočině také dálničního oddělení ve Velkém Beranově na Jihlavsku?

Zcela jistě, přibude tam počet policistů. Od ledna bude na bezpečnost na dálnici procházející Vysočinou v délce 92,5 kilometru dohlížet sedmasedmdesát policistů. Ti navíc budou úzce spolupracovat se službou kriminální policie a vyšetřování. Pozornosti strážců zákona neuniknou odpočívadla, benzinové čerpací stanice či sjezdy, které často pachatelé využívají k různé trestné činnosti.

Co pro vás jmenování vedoucím krajského ředitelství znamená a co od toho očekáváte?
Je to pro mě velká čest a ocenění za mou dosavadní práci u policie. Zároveň je to velký krok v mé profesní kariéře i v osobním životě, který je samozřejmě spjat se značnou zodpovědností za bezpečnost v kraji, od dopravy po nejzávažnější trestnou činnost. Dále budu zodpovídat za krizové řízení při mimořádných událostech. Mým cílem je i nadále úzce spolupracovat s hejtmanem Kraje Vysočina a dalšími představiteli měst a obcí.