Do čela nově ustaveného krajského ředitelství v Pardubicích byl jmenován devětatřicetiletý plk. Mgr. Radek Malíř. Ve své funkci může využít dvanáctiletých zkušeností z obvodních oddělení v Sezemicích a v Pardubicích. Od roku 2007 pracoval na Policejním prezidiu na Ředitelství služby pořádkové policie a v roce 2008 se ujal funkce ředitele Okresního ředitelství PČR Pardubice. Ve stejném roce dosáhl pozice zástupce ředitele východočeské policejní správy a byl pověřen zřízením krajského ředitelství v Pardubicích.

Radka Malíře jsme požádali o rozhovor.

S jakými předsevzetími vstupujete do roku 2010. Na co se v prvních dnech ve funkci krajského ředitele Policie ČR zaměříte především?

V prvních dnech roku 2010 se zaměřím na hladký rozběh nově vzniklého Krajského ředitelství Policie ČR Pardubického kraje. Důraz bude kladen zejména na navázání a rozšiřování spolupráce s dalšími policejními útvary, především s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, a také se samosprávou na všech stupních. Mým předsevzetím je přispět svojí prací k dobrému jménu Pardubického kraje jako bezpečného regionu.

S čím budete mít ve své funkci největší starosti a problémy?

Vždy, když vzniká nová organizace, je třeba brát v potaz možné rizikové faktory. Nechtěl bych proto následující měsíce označovat za období největších problémů a starostí. Prioritou bude vyřešení dislokace útvarů krajského ředitelství v Pardubicích, tedy zejména těch útvarů, které při své práci přicházejí do styku s veřejností. Další důležitou oblastí bude udržení personální stability policistů i občanských zaměstnanců.
Stejně jako se dnes dynamicky mění a vyvíjí život občanů České republiky, musí se měnit a vyvíjet i státní správa a samospráva. Policie ČR se výkonem své práce v oblasti veřejného pořádku a kriminality nezanedbatelně podílí na podmínkách a kvalitě života široké veřejnosti. Vznik nových krajských ředitelství s územní působností shodnou s vyššími územně správními celky umožňuje přenést řešení problémů v oblasti bezpečnosti na místní úroveň do lokality, kde tyto problémy vznikají.

Co přinese reorganizace Policie ČR obyčejným lidem ve vašem kraji?

Pro všechny občany Pardubického kraje přinese nové uspořádání možnost širšího zapojení a ovlivňování bezpečnostní situace v našem regionu, a to buď přímo prostřednictvím „svého“ policisty, nebo zprostředkovaně cestou samospráv.

Jaké zázemí má krajské ředitelství PČR v Pardubicích. Protože v Pardubicích ještě chybí nová budova, nebude krajské ředitelství zatím fungovat jen formálně? Kdy přesídlí z Hradce Králové do Pardubic všechny nezbytné útvary?

V Pardubicích bude krajské ředitelství sídlit v objektu Na Spravedlnosti 2516. K 1. lednu 2010 je zde vytvořen prostor pro dislokaci vedení krajského ředitelství a další útvary zejména uniformované policie. Služba kriminální policie a vyšetřování bude zatím dislokována na detašovaném pracovišti v Pardubicích na sídlišti Dubina a v Hradci Králové v budově krajského ředitelství. Prioritou pro rok 2010 bude přesunutí celého krajského stupně služby kriminální policie a vyšetřování do Pardubic. V další etapě pak podle možností budou následovat servisní a logistické útvary. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vzniká jako plnohodnotná instituce s povinností zajistit všechny úkoly policie ve svěřeném teritoriu.

Kolik nových úřednických míst vznikne tímto rozdělením? Dá se zcela logicky předpokládat, že jejich počet bude muset vzrůst minimálně dvojnásobně, neboť původní agenda z Hradci Králové bude muset vzniknout i v Pardubicích.

Při vzniku nových krajských ředitelství nedošlo k žádnému navyšování počtu systemizovaných pracovních míst, ale k prostému rozdělení stávajících „tabulek“. Nemohla tak vzniknout žádná další úřednická místa. V řadě případů dochází ke změně náplně pracovní činnosti tak, abychom byli schopni co nejefektivněji jako organizace fungovat.

Kde vezme policie dostatek zkušených a dostatečně vzdělaných policistů, kteří budou muset v Pardubickém kraji nahradit například stávající královéhradeckou kriminálku?

Rozdělením krajského ředitelství policie Východočeského kraje plynule přecházejí všichni policisté, tedy nejen příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování, buď na ředitelství Královéhradeckého nebo Pardubického kraje. Výkon služby včetně vyšetřování té nejzávažnější trestné činnosti tak bude rovnoměrně zajištěn v obou regionech. V následujícím období očekávám postupný nárůst počtu policistů na útvarech pardubického krajského ředitelství.

Na krajském ředitelství PČR budou zaměstnání i občanští pracovníci. Kolik jich bude a co budou mít na starosti?

V rámci celého našeho krajského ředitelství policie je systemizováno 292 pracovních míst občanských zaměstnanců. Jejich práce se týká administrativní a spisové oblasti, úseku personální práce, zajištění ekonomických, logistických a servisních činností.

Co se týče financí, jak například vysvětlíte interní nařízení vydané obvodním oddělením využívat především starší modely služebních vozidel značky Fabia s odůvodněním, že nově zakoupené automobily mají vyšší spotřebu paliva a jejich denní provoz je pro policii příliš nákladný. Tuto informaci máme skutečně potvrzenou z několika zdrojů.

Je pochopitelné, že když dojde k přidělení nového a lepšího vozidla Škoda Octavia na útvar, postupně jsou stále méně využívány starší automobily typu Škoda Fabia. Z dlouhodobého hlediska je však nutné zajistit rovnoměrný projezd kilometrů na nových i starších autech tak, aby bylo možné plynule obměňovat vozový park. Právě velký počet automobilů staršího data výroby by se mohl policii na údržbě a opravách řádně prodražit. Při efektivním a hospodárném využívání každého typu vozidla má policie prostředků na provoz a údržbu dostatek.

Pokud jde o materiální zabezpečení - pardubická policie třeba zatím stále čeká již několik měsíců z královéhradecké policejní správy na náhradu dvou zničených hlídkových vozů. Kdy konečně přijde náhrada?

Výkon služby je zajištěn náhradními vozidly za vozidla zničená. Rovněž nabourané automobily budou po opravě vráceny k dalšímu využití pardubické policii.