Kromě kontrolování motoristů a rozdávání pokut za nedodržování zákona se proto muži a ženy zákona zaměřují i na prevenci. Ve čtvrtek mezi 9. a 11. hodinou dopoledne se dopravní policisté společně s pracovnicí BESIP poblíž státní hranice v Náchodě Bělovsi věnovali řidičům, mířícím do Polska. Kromě cenných rad řidičům rozdávali brožury, jak se správně připoutat, jak bezpečně cestovat s dětmi, jak se zachovat v případě dopravní nehody i praktický řezák na bezpečnostní pás, pro cestující děti zase měli připravené drobné reflexní předměty.

Všechny zastavené řidiče samozřejmě podrobili běžné dopravní kontrole a prověřili, zda mají zda v pořádku všechny potřebné doklady i doklady od vozidla. Součástí kontroly byl i test na alkohol, který u všech zastavených řidičů dopadl negativně. Několik netrpělivých řidičů, kteří spěchali na území našich sousedů příliš a překročili nejvyšší povolenou rychlost, však čekala bloková pokuta a zápis do karty řidiče. Během dopoledne policisté zkontrolovali 19 vozidel. U pěti z nich zaznamenali překročení nejvyšší povolené rychlosti, za které uložili blokové pokuty v celkové výši 1500 korun. Jiné porušení zákona policisté při kontrolách nezaznamenali. V podobných akcích hodlají pokračovat po celé letní prázdniny.