V centru Hradce Králové se objevili cizinci, kteří předstírali, že jsou hluchoněmí. Od kolemjdoucích se snažili získat finanční příspěvek. Hradečtí podvodníci však narazili, když o peníze žádali strážníka mimo službu, ten kolegy z operačního pracoviště požádal o vyslání hlídky. Protože u sebe cizinci neměli žádné doklady, byli k ověření totožnosti předvedeni na služebnu Policie ČR. Policisté si dvojici převzali k dalšímu řešení.

Obecně platí, že každá sbírka pořádaná na území města musí být schválena magistrátem a zároveň je o ní informována i městská policie. Všichni účastníci sbírek u sebe musí mít osobní jmenování s průkazem totožnosti, zapečetěnou kasičku s razítkem magistrátu města a alespoň kopii o povolení sbírky. Zároveň platí i nepsané pravidlo, že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů.   (vm)