Jeden z mužů napadl svoji manželku, druhý družku a třetí matku s její návštěvou. Všichni tři agresoři byli při příjezdu policistů pod vlivem alkoholu. Nejstarší z nich nadýchal 2,91, prostřední 2,23 a nejmladší 1,71 promile. Všichni tak byli převezení na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové k vystřízlivění.

U nejstaršího muže policisté zjistili, že za týraní své manželky, tchyně a tří dcer byl na začátku února roku 2017 odsouzen k tříletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Po roce byl však podmínečně propuštěn s pětiletou zkušební dobou a bylo mu uloženo ochranné ambulantní protialkoholní léčení, které však nedodržoval a pravidelně užíval alkohol.

Policisté zatím případy vedou jako přestupek proti občanskému soužití. Není však vyloučeno, že na základě dalších okolností bude některý z případů překvalifikován na trestný čin. U všech žen nepatřilo toto napadení mezi první, ačkoliv ne všechny předcházející útoky nahlásily.

U Býště stojí napříč silnicí kamion a blokuje silnici I/35. Hasiči budou vozidlo vyprošťovat.
Nehoda na více než dvě hodiny uzavřela silnici na Holice