„Zavolali, že mají pro mě holicí strojek zdarma. Při otevření balíčku jsem ale našel fakturu, kde bylo napsáno, že musím zaplatit poštovné. Také tvrdili, že musím odebrat další zboží, protože to mají uvedeno ve svých obchodních podmínkách," vypráví podvedený muž.

Vyhrožují exekucí

Pokud se spotřebitel rozhodne nezaplatit, následují nejrůznější formy nátlaku na zaplacení požadované částky.

„Dlužná částka je navyšována a je vyhrožováno exekucí. Mnoho spotřebitelů je oklamáno nebo dokonce zastrašeno  a raději zaplatí. Jenže to nemusí," vysvětluje Matouš Blažek z webu Spotřebitel net..

V uvedeném případě byla podle něj totiž uzavřena darovací smlouva, a za zboží proto nelze požadovat jakoukoli platbu. Uvedené pravidlo se vztahuje také na zaplacení poštovného, protože to je součástí ceny výrobku,  která byla dohodnuta na nula korun,

Smlouvu nezruší

Od darovací smlouvy lze podle zákona odstoupit pouze za výjimečných okolností. Firma po vás proto nemůže požadovat darované zboží zpět.

„Pokud se firma odvolává na své obchodní podmínky, tyto nejsou vůči vám závazné. Nemohli jste se s nimi seznámit, protože jste byli kontaktování po telefonu, a navíc jste s nimi ani nevyslovili svůj souhlas," dodává Blažek.

Dodal, že pokud by firma trvala na svém, musí být před exekucí soud, při kterém se spotřebitel může bránit.