Podle dohody o smíru manžel zemřelé a pozůstalá nezletilá získají každý 1,5 milionu korun a rodiče zemřelé dostanou každý 500 tisíc korun. Peníze mají být vyplacené do 14 dnů poté, co usnesení nabude právní moci. Zástupce pojišťovny, která vyplacení peněz pozůstalým nabídla, označil nabídnutou sumu za velice vstřícný krok. „Nešlo o úmrtí v souvislosti s úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí, domníváme se, že šlo o náhodu způsobenou výjimečností případu," řekl před soudem zástupce pojišťovny.

„Upřímně řečeno, ta částka  mi přijde značná a určitě se pohybuje mimo běžné rozhodnutí soudů," upozornil před jedním soudce Jan Fifka.

Rodina nakonec kývla na nabízené čtyři miliony korun. Fifka poté uzavřený smír označil za oboustranně adekvátní.

Podle advokáta rodiny Petra Kalenského byla pacientka přijata do náchodské nemocnice se zápalem plic v devátém měsíci těhotenství. „Bohužel jí nebyla poskytnuta adekvátní péče, po dlouhém čekání byla přijata na interní oddělení místo na jednotku intenzivní péče a byla jí nasazena antibiotika, nicméně druhý den byla nalezena na zemi mrtvá i s nenarozeným dítětem," řekl Kalenský.

Případem úmrtí ženy se v roce 2009 zabývala komise tvořená primáři náchodské nemocnice a lékaři z hradecké fakultní nemocnice, která nenašla pochybení v postupu léčby. Podle tehdejšího vyjádření nemocnice šlo o nepředvídatelné úmrtí, bezprostřední příčinou smrti byla srdeční zástava.

Smírem skončila také toutéž rodinou již dříve podaná žaloba na náhradu škody. Pozůstalí kývli na jednorázové odškodnění  950 tisíc korun.