Strážníci doporučují občanům řídit se několika pravidly. Člověk, který je doma sám by měl používat kukátko nebo mluvit přes zavřené dveře, pokud má podezření, že příchozí není tím, za koho se vydává, měl by kontaktovat policii.

Pokud osoba tvrdí, že je z konkrétní energetické společnosti, je vhodné ověřit totožnost pracovníka u dodavatele. Smlouvu by měl zákazník podepisovat s rozvahou a konzultovat na pobočce.

Veronika Matúšová