Poškozenému muži Tomáši Zdechovskému z Hradce Králové, který byl několik měsíců pronásledovaný dvěma ženami, přiznal odškodné ve výši 15 a 2,5 tisíc korun a omluvu. Rozsudek nabyl právní moci.

„Jsem šťastný z toho, jak celá věc nakonec dopadla. Pachatelkám byl původně vyměřen trest jen 500 korun pokuty ve správním řízení u Městského úřadu v Třebechovicích, což je směšně nízká částka vzhledem k závažnosti jejich počínání. Proto jsem se rozhodl jít do občansko-právního sporu," říká poškozený Tomáš Zdechovský. Ten se tak stal historicky jedním z prvních mužů v České republice, který využil občansko-právního sporu k odškodnění za zásah do svých osobních práv a uspěl.

„Nešlo mi o peníze, ale o princip. Získané peníze hodlám věnovat na dobročinné účely. Konkrétně to bude činnost neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem trestných činů. Zároveň pevně doufám, že tento rozsudek povzbudí i další muže s obdobnou zkušeností, aby hájili svá práva a spravedlnosti bylo učiněno za dost," vysvětluje důvody žaloby Zdechovský.

Žena se vydávala za údajnou milenku

Stalking Tomáše Zdechovského začal nevinně několika SMS. Když dotyčný nereagoval, začaly chodit dopisy s nepravdivými informacemi o jeho osobě nejdříve rodině, posléze přátelům a obchodním partnerům. Nakonec ona osoba kontaktovala i účetní a zaměstnance firmy s různými smyšlenými historkami o vztahu s poškozeným.

Zdechovský také více než dva roky čelil různým kontrolám státních orgánů (např. finančního úřadu na základě různých anonymních udání). Proto se Tomáš Zdechovský obrátil na kriminální policii v Hradci Králové, která pachatelku rychle vypátrala a usvědčila ji z opakovaného obtěžování.

Co je stalking?

Stalking je nevhodné chování, projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit určité osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel a podobně. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a vzbuzuje u ní strach; někdy ústí až v trestní stíhání pronásledovatele, stalkera. Stalker je až patologicky posedlý zájmem o osobu, kterou pronásleduje. Často je veřejně známá nebo jemu blízká, například bývalý partner.

Daniel Rejman

(Pozn.: Reportáž o nebezpečném pronásledování Tomáše Zdechovského odvysílala rovněž Česká televize - najdete zde.)