Byli totiž obviněni v případu daňového úniku ve výši 142 milionů korun. Tento verdikt je výsledkem vyšetřování případu, jež si policisté nazvali právě Tabáček.

„Podstatou páchání trestné činnosti bylo to, že skupina pachatelů měla vyrábět a distribuovat tabák, přičemž tak její členové činili bez vědomí správce daně – příslušného celního orgánu, a tím měli stát připravit o desítky miliónů korun," řekla tisková mluvčí policie Jitka Vavřinová.

Jedná se o případ, který začaly rozplétat orgány Celní správy České republiky ve spolupráci s celními orgány Spolkové republiky Německo, Polska, Slovenska a policisty krajského ředitelství dlouho předtím, než došlo 5. listopadu 2013 k dopadení mužů. „Bylo zadrženo čtrnáct podezřelých osob a zároveň započaty tři desítky domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Jde o případ, jenž byl svým rozsahem a počtem nasazených policistů a pracovníků celní správy zcela výjimečný," upozornila mluvčí Vavřinová. Pět lidí tehdy skončilo ve vazbě, odkud ale byli propuštěni.

Neobvyklá je kauza i rozsahem dokumentů: Spisový materiál včetně příloh, čítá 15 730 listů rozložených do čtyřiceti šesti svazků.

„Vyšetřující kriminalista hodnotil jako velmi náročné zejména úkony spočívající ve vyhodnocení důkazů a zpracování analýzy velkého množství zajištěných dat v písemné i elektronické podobě," řekla mluvčí.

Výrobna řezaného tabáku se nacházela ve firemním areálu 
u obce Řídký na Svitavsku, kde byla umístěna zpracovatelská linka. V místě působila i další obchodní společnost, která měla v pronajatých prostorách zřízen daňový sklad, což s nelegální výrobou souviselo. Další sklady byly objeveny v zahraničí.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody pět až deset let.